Galtech Grupp 3 pumpar (GP)

Beskrivning

Exempel produktkod för pump.

“3GP-G-300-S-EUR-B-N-10-0-N”

Finns i storlekar mellan 19cc – 70cc

Går även att modifiera efter önskemål.
Finns som dubbel/trippel pump också.